Fakespot, una aplicació per descobrir els comentaris falsos de TripAdvisor

Quantes vegades han deixat un comentari en el nostre perfil de TripAdvisor que no s’ajusta a la realitat? Hem intentat contactar amb la plataforma, però al final aquest comentari, per molt que ho hem desmentit segueix publicat i, la qual cosa és pitjor, influint en l’opinió d’altres usuaris.

Al final, les reserves que arriben al nostre hotel depenen, moltes vegades, de l’opinió i valoració que fan altres clients que van passar abans (o no) pel nostre allotjament. I és que les crítiques són preses molt en compte en l’actualitat, més que qualsevol campanya de publicitat o màrqueting que puguem fer.

No hi ha dubte que la importància dels reviews ha impulsat també la falta d’honestedat de moltes companyies, que contracten a ‘hacters ‘amb l’objectiu de posar comentaris negatius en els perfils de la competència o per posar lloances en els propis.

L’aplicació Fakespot s’ha creat amb l’objectiu de detectar aquests comentaris falsos que es multipliquen en plataformes com TripAdvisor, on no fa falta demostrar l’estada de l’usuari perquè aboqui un comentari positiu o negatiu en el nostre perfil.

Per poder analitzar el nostre perfil i comprovar si els comentaris són reals o no, hem de copiar la URL del nostre negoci i pegar-la a la web de Fakespot perquè l’eina analitzi les opcions que aquests comentaris siguin reals o no.

L’eina s’ha destinat especialment a analitzar els comentaris de Amazon, per evitar estafes en la compra de productes. Però també ha arribat ja a Yelp i TripAdvisor, on s’han analitzat gairebé un milió de comentaris.

Font: TecnoHotel

About the Author

ahoteleraView all posts by ahotelera