.

Beneficis

                                            

INFORMA

INFO

A través d’aquest portal volem establir una via directa de comunicació ràpida, clara i senzilla amb els nostres associats que ens permeti estar més prop d’ells per oferir un millor servei.

En aquests 25 anys d’activitat, hem tingut sempre força i la identitat que es mereixen tots els nostres associats davant entitats públiques i privades, per afrontar tant dificultats com aplicar millores al llarg d’aquests anys.

És la plataforma que escolta sobre problemes i inquietuds que ens concerneixen a tots per estudiar-les i donar-los solució, a través de l’estreta cooperació d’associats.

ASESSORA,  DEFENSA INTERESSOS I REDUEIX COSTOSmoneda de euro

Els nostres associats poden sol·licitar assessorament en diverses matèries com, laborals, fiscals, jurídiques, mediambientals, energètiques, salut alimentaria i seguretat, a través dels professionals independents que col·laboren amb nosaltres.

Mediador i representant davant institucions i organismes públics i privats, vetllant pels interessos econòmics socials i empresarials de la mitjana i petita empresa hotelera.

Intervenir en la negociació del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria de Catalunya a través de l’assessor laboral especialitzat en aquesta matèria.

Establir contactes amb diferents empreses els serveis de les quals estan relacionats amb el sector turístic per aconseguir acords amb beneficis per reduir costos, establir convenis amb entitats públiques per aconseguir descomptes per a l’associat.                                     

SEMPRE AL DIA

Mantenir sempre al dia a l’associat en normatives vigents, ajudes i subvencions, notícies, publicacions, documentació i impresos oficials.

Amb les nostres circulars setmanals a través d’aquesta mateixa plataforma, i actualitzant el contingut de la pàgina web mantindrem informats als nostres associats en temes de diferent índole turístic.

Realitzant seminaris, jornades i reunions informatives en les quals es debaten temes d’interès turístic, a més de ser moments propicis per establir relacions amb altres directius que es troben en situacions similars i poder intercanviar opinions i inquietuds.

Publicacions que ens permeten informar de tota l’oferta turística, cultura i patrimoni, gastronòmica, oci i diversió, esportiva, allotjament en la Costa Daurada, a més de col·laborar a potenciar i promocionar la nostra destinació turística, treballant units per oferir un turisme de qualitat.

El nostre gabinet de premsa s’encarrega de generar les notícies per dotar al sector d’una presència contínua en els mitjans de comunicació.

Les notícies es recopilen i s’emmagatzemen a la nostra pàgina web per a la seva consulta a qualsevol moment per l’associat.

ORIENTA I OFEREIX OPORTUNITATS LABORALS

Es podrà consultar la borsa de treball i ofertes de treball.

Els demandants d’ocupació podran inserir les seves dades a través de la pàgina web i seran registrats per a la seva posterior consulta.

Els associats podran inserir ofertes d’ocupació segons el perfil específic que els sigui necessari.

Mitjançant una aplicació que serà d’accés exclusiu per a l’associat es podrà realitzar una cerca i pre-selecció de personal per treballar en el sector hoteler.

MILLORA CONTINUA

L’associació ofereix serveis de formació tant per a l’adreça de l’empresa com per a la resta del personal dels departaments de l’hotel.

Les nostres quatre vies formatives són:

*Formació Professional Ocupacional amb Certificació de Professionalitat Homologat (FOAP, com a Centre Col·laborador del Departament de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2000, realitzem formació ocupacional dirigida a persones en atur, oferint la possibilitat de formar-se en diferents àrees d’un hotel, a més d’incidir en la inserció laboral.

*Formació Contínua, formació dirigida a treballadors/ras dels hotels associats en període d’ocupació, fixos discontinus en període d’ocupació i no ocupació i autònoms.

*Formació Bonificada, a la carta, formació específica per a l’hotel associat dirigida a treballadors dels hotels en període d’ocupació. Formació adaptada en nombre d’assistents (mínim 6) i lloc d’impartició a les necessitats formatives concretes de l’hotel.

*Forma’t en l’Associació Hotelera.

INVESTIGA I DESENVOLUPAestudios

Som una entitat que forma part de l‘Observatori Turístic de la Costa Daurada, qui com a centre de recerca estadística sobre el mercat turístic de la Costa Daurada, és qui elabora enquestes d’ocupació hotelera, realitzant estudis comparatius entre diferents temporades turístiques.

Suport i col·laboració en projectes d’I + D per al sector turístic de la nostra destinació.

Sistemes d’informació estadística única i de referència sobre el mercat turístic de la Costa Daurada.

Organisme de transferència de coneixements sobre la dinàmica turística de la Costa Daurada que sigui innovador, operatiu, fiable i útil.